PhDr. Brigita Gašparová
 
homeo  

V dnešní situaci patří regrese i homeopatie k nejúčinnějším nástrojům prevence proti nemocem a strachu z nich

HOMEOPATIE

Velice účinná metoda, která působí jak na fyzické, tak i na emoční a psychické úrovni. Lidé se často domnívají, že homeopatie je mířena spíše na fyzické potíže. Cílem je však podchytit aktuální či chronický psychický stav,který koresponduje s určitými emočními a fyzickými potížemi. Homeopatie cílí na životní sílu, tzv. dynamis, která se  nachází v každém z nás . Podá-li se správné homeopatikum, dochází k celkovým změnám na všech úrovních, přičemž první reaguje psychika. Obecně se podává jedno homeopatikum v daném čase a prostoru, ale praxe ukazuje, že člověk má mnoho psychických vrstev, které vyžadují různá homeopatika, a často se stává, že po vyřešení jedné vrstvy se vyplaví na povrch jiná, která, činí-li potíže, vyžaduje jiné homeopatikum. Závisí na klientovi, kam daleko a jak hluboko chce zajít. Jedná se vlastně i o výbornou formu duchovní očisty.

REGRESNÍ TERAPIE

byl

Další mimořádně účinná metoda odblokování a duchovního posunu opět na všech úrovních. Jde vlastně o takový řízený rozhovor, při kterém se klient vrací do tzv. minulých životů. Vyžaduje upřímnost k sobě samému. Výborná pro řešení jakýchkoli fobií, strachů, depresí, emočních potíží, výkyvů nálad, zejména v kombinaci s homeopatií jsou velmi dobré výsledky. Samozřejmě se touto metodou lze zaměřit i na fyzické potíže. Regrese pracuje s vybavováním si do vědomé paměti zasutých traumatických událostí z tzv. minulých životů, zejména těch, spojených se smrtí vlastní nebo i někoho blízkého, různých zranění, nemocí apod. Regresní terapií lze dobře řešit i vztahové problémy v rodině, na pracovišti apod.