PhDr. Brigita Gašparová

Co je homeopatie ??homeo

 

Metoda, která nám pomáhá měnit se na psychické, emoční i fyzické úrovni. Měnit se znamená vracet se postupně ke svému původnímu stavu bytí, kdy žijeme v rovnováze s okolím, v poměrné harmonii a klidu, neničíme přírodu a nezabíjíme nesmyslně zvířata. Oficiálně je stará 200 let, ale dle mého názoru homeopatické stopy vedou dál do starých nejmenovaných kultur, jejichž lidé byli zřejmě přirozeně jasnovidní a měli rozsáhlé znalosti o souvislostech přírodních jevů, o kvantové fyzice, o fenoménu paměti vody a o jemnohmotných tělech. Homeopatie využívá zákona podobnosti, který se projevuje i u regresí. Homeopatikum se obecně podává na celkový stav člověka v daném čase. Terapeut musí shromáždit od klienta veškeré možné informace o jeho mentálním, emočním i fyzickém stavu, zapsat si, jaké měl klient kdy nemoci, jaké potíže se vyskytují v rodině, co ho třeba nejvíce trápí, jaké má sny, vyhodnocuje i neverbální komunikaci, v neposlední řadě je důležité i to, co klient konzumuje, jaké jídlo i pití preferuje apod. Rozhovor rozhodně není jen formální a mechanické sbírání informací. Trvá obecně tak 1,5 až 2 hodiny spolu s výběrem homeopatik. Někdy je potřeba všechny informace vyhodnotit a homeopatika jsou dodávána později.

Moje praxe je obecně taková, že klient poté užívá zvolené homeopatikum rozpuštěné ve vodě (tj. homeopatický roztok) v tzv. 3 ředěních s přestávkami. Celkově je braní jednoho homeopatika tak rozloženo na cca 3 – 4 měsíce, poté by měla následovat kontrola. Člověk může brát i dvě homeopatika najednou za předpokladu, že jsou kompatibilní, i když se klasická homeopatie drží teze 1 homeopatikum v daném čase. Na základě zkušenosti jsem dospěla k názoru, že klient může užívat i 2 homeopatika, jestli pozoruji 2 stavy, ve kterých se klient simultánně nachází a má-li dostatek vitality, aby obě homeopatika v daném čase snesl. Homeopatika se samozřejmě nesmí navzájem antidotovat.

číst více