PhDr. Brigita Gašparová

Co je homeopatie ??homeo

 

Metoda, která nám pomáhá měnit se na psychické, emoční i fyzické úrovni. Měnit se znamená vracet se postupně ke svému původnímu stavu bytí, kdy žijeme v rovnováze s okolím, v poměrné harmonii a klidu, neničíme přírodu a nezabíjíme nesmyslně zvířata. Oficiálně je stará 200 let, ale dle mého názoru homeopatické stopy vedou dál do starých nejmenovaných kultur, jejichž lidé byli zřejmě přirozeně jasnovidní a měli rozsáhlé znalosti o souvislostech přírodních jevů, o kvantové fyzice, o fenoménu paměti vody a o jemnohmotných tělech. Homeopatie využívá zákona podobnosti, který se projevuje i u regresí. Homeopatikum se obecně podává na celkový stav člověka v daném čase. Terapeut musí shromáždit od klienta veškeré možné informace o jeho mentálním, emočním i fyzickém stavu, zapsat si, jaké měl klient kdy nemoci, jaké potíže se vyskytují v rodině, co ho třeba nejvíce trápí, jaké má sny, vyhodnocuje i neverbální komunikaci, v neposlední řadě je důležité i to, co klient konzumuje, jaké jídlo i pití preferuje apod. Rozhovor rozhodně není jen formální a mechanické sbírání informací. Trvá obecně tak 1,5 až 2 hodiny spolu s výběrem homeopatik. Někdy je potřeba všechny informace vyhodnotit a homeopatika jsou dodávána později.

Moje praxe je obecně taková, že klient poté užívá zvolené homeopatikum rozpuštěné ve vodě (tj. homeopatický roztok) v tzv. 3 ředěních s přestávkami. Celkově je braní jednoho homeopatika tak rozloženo na cca 3 – 4 měsíce, poté by měla následovat kontrola. Člověk může brát i dvě homeopatika najednou za předpokladu, že jsou kompatibilní, i když se klasická homeopatie drží teze 1 homeopatikum v daném čase. Na základě zkušenosti jsem dospěla k názoru, že klient může užívat i 2 homeopatika, jestli pozoruji 2 stavy, ve kterých se klient simultánně nachází a má-li dostatek vitality, aby obě homeopatika v daném čase snesl. Homeopatika se samozřejmě nesmí navzájem antidotovat.

číst více

Lze využít i kombinaci homeopatického rozhovoru (cca 1-2 hodiny) a následného regresního sezení (cca 3 – 4 hodiny), která se mi osobně jeví jako velice účinná. Při rozhovoru se člověk celkově uvolní a otevře a regresní sezení pak jde daleko lépe a časově bývá někdy i kratší. Kromě toho se při hovoru klientovi začnou velmi často tzv. restimulovat potíže, které ho trápí, to znamená, že pociťuje nějaké tlaky, mírné bolesti , strachy, či úzkosti apod., na čemž můžeme hned po skončení homeopatického rozhovoru a zvolení homeopatika pracovat.

Co jsou homeopatika – je to vlastně vysoce zředěná látka nabalená na cukrové kuličky, které fungují jako nosič. Tato vysoce zředěná látka se vyrábí z matečných tinktur rostlin, zvířat, minerálů, kovů, ale dnes, koukneme-li se na některé z anglických homeopatických stránek, se homeopatika vyrábí z různých jiných věcí, jako jsou například mobily či fullereny (jedna z nanočástic). Jak je vidět, zde se experimentům meze nekladou. Při ředění se pracuje s vodou, a to proto, že voda má paměť a je schopna uchovávat otisky informace, které do sebe pojala.

Homeopatie je velmi rozšířena v Indii, svou tradici má v Británii (říká se, že britská královna se bez svého homeopatického kufříku na cesty nevydá), v Holandsku, ve Francii a jinde. V Británii, jak jsem četla, se ji oficiálně zatím marně snaží prosadit princ Charles, nejsou však prý validní důkazy,že to funguje. Nebo že by nebyly validní měřicí přístroje ?

Právě proto je homeopatie mainstreamovou vědou považována za pouhý trik, placebo či manipulaci s vírou nebo je spíše záměrně takto degradována. Zisky farmaceutických firem jsou chronicky vysoké. Ale nejde jen o to. Za celým tímto přístupem je mnohem nebezpečnější trend, a to odklon od přírody a jejích nepřeberných zdrojů a možností , přičemž se klade důraz na chemizaci, techniku a robotizaci. Živé je oklešťováno na biologické roboty, u nichž se smrtí vše končí. Informace, týkající se duchovna, zážitků kontaktu se Světlem, zážitků pobytu mimo tělo (tzv. out of body experience neboli OOBE), prožitků klinické smrti a následné cesty světelným tunelem a opět komunikace se Světlem – to vše se dle vědců nejspíše děje pouze v mysli. To však stejným vědcům nebrání s těmito věcmi experimentovat ve vojenské či armádní oblasti (OOBE, remote viewing – jasnozřivé vidění na dálku).

Je na čase, abychom se začali vracet k sobě a uvědomili si opět svoje schopnosti a možnosti. Máme v sobě schopnosti samoléčby, máme schopnost léčit sebe i druhé, zejména v kolektivu, ale i individuálně to zvládáme dobře. Jsme schopni i vidění na dálku, vciťování se do jiných, umíme komunikovat telepaticky s přírodou, s rostlinami i se zvířaty. V tom spočívá jádro naší nezávislosti a svobody.

Homeopatie je pro všechny, ať už jsou to rostliny, zvířata nebo lidé. Působí jak na psychické potíže různého typu (výborně ovlivňuje depresívní stavy jakéhokoli typu), léčí i nezměrný smutek po smrti milovaných osob (zde se vřele doporučuje i tzv. mimosmyslová komunikace se zemřelým, která spadá do regresního okruhu a která umožňuje vyjasnit otázky, jež se nestihly vyřešit za života zemřelého, dává možnost i pořádně se rozloučit a eventuálně nějakou dobu i komunikaci udržovat ). To dává člověku i naději a sílu jít dál dopředu. Někdy dochází k předání i velmi závažných sdělení.

Z psychických potíží je homeopatie schopna kladně ovlivnit různé fóbie, úzkosti, stres v zaměstnání, pocity pronásledování, sexuální problémy, bulimické a anorektické stavy, u dětí hyperaktivitu, poruchy učení, agresivní chování i autistické rysy a další.

Pokud se týče poruch učení, je zajímavé, že některá homeopatika mohou pomoci při potížích s osvojením si cizích jazyků. V repertoriích (v objemných knihách, které by homeopaté měli používat a kde je shrnuto mnoho symptomů a příznaků) jsou léky v rubrice „Mysl-Neschopen se učit jazyky“. Neberte to tak, že je člověk totálně neschopný se je naučit, spíše jsou zde potíže zapamatovat si slovíčka, zaměňují se písmenka při psaní či komolí se slova, větná konstrukce pokulhává apod.

Regresní terapií lze také tyto problémy odblokovávat, při sezení však jdeme do traumatu či traumat, uložených v podvědomí a spojených s cizími jazyky, proto jsem toho názoru, že u citlivých dětí je nejvhodnější použít homeopatické léky.

Existuje i řada homeopatik, která se dává lidem po zneužití či znásilnění , i lidem, kteří byli týráni, a je jedno, jestli týrání proběhlo už před dávnou dobou. Opět umožňují traumata uvolnit, zpracovat a pokročit se životem dále. V těchto případech chci říci, že je v průběhu braní léků vždy nutná podpora někoho, komu „oběť“ věří (přítel, kamarád, dobrý psycholog nebo i homeopat, podávající lék), podáním homeopatik totiž v těchto případech homeopatova práce nekončí (nebo by neměla) a měl by se změnit na důvěrníka a rádce. Někdy je toho na jednoho homeopata taky moc, takže je lepší, když má „postižená (ý)“ alespoň jednoho dalšího člověka, kterému věří a může se svěřit.

Fyzická rovina je VŽDY úzce spojena s psychickou (v regresích je tato spojitost perfektně vidět), především naše nevědomí se rádo manifestuje na fyzické úrovni, takže jestliže homeopaticky působíme na psychiku, ovlivňujeme vše ostatní, co se k danému stavu psychiky váže. Takže na fyzické úrovni se lze zbavovat ekzémů, astmatu, různých typů bolestí, revmatismu, chronické únavy, symptomů tzv. vyhoření, migrén, snížené imunity apod.

Homeopatika se podávají i lidem, kteří prošli nějakými katastrofami, nehodami a smrtelným ohrožením, měli úrazy i před dávnou dobou. Jsou rovněž na poporodní a pooperační stavy, pomáhají ženám otěhotnět. O homeopaticky vedených těhotenstvích a porodech, o poporodní péči s homeopatiky by se dalo také hodně psát. Homeopatika pro miminka, která mají potíže, jsou přímo blahodárná. Jediná věc, co se zde musí správně udělat, je vybrat správné homeopatikum ve správné potenci (ředění). To je to nejtěžší.

Domnívám se, že homeopatie je výborným pomocníkem alopatické medicíny, kterou by někteří léčitelé či i homeopaté šmahem odepsali, což také dost dobře nejde. Problém je v excesivním podávání alopatie a udržení pacienta ve stavu nemocnosti tím, že je doživotně závislý na braní léků. To platí i očkování. V některých případech to jinak nejde, protože neznáme zatím jinou cestu, ale v mnoha dalších to vypadá, jakoby šlo o to zbortit pacientovy vlastní síly a nahradit je chemickými léky. A to už vůbec nehovořím o psychofarmakách a antidepresantech, které se, jako by se nechumelilo, podávají i dětem. Není zde snaha řešit problém v rodině, který děti VŽDY reflektují.

Přitom právě děti reagují velmi příznivě na homeopatii podávanou na jakékoli psychické potíže, jelikož většinou ještě nemají svou vitalitu přes masívní očkování potlačenou.