PhDr. Brigita Gašparová

Co je vlastně regresní terapie ??a1

 

Na začátek jen troška teorie, která praví : člověk dělá nebo se aspoň snaží dělat všechno proto, aby pokud možno s co nejmenší úhonou přežil. Duše, která se po narození a v životě logicky ztotožňuje se svým tělem i životem, vnímá smrt jako svůj zánik. V podvědomí jsou uloženy záznamy o všech našich „zánicích“. Když dochází v životě k nemoci nebo k životu ohrožující situaci, psychika mobilizuje v podvědomí až nevědomí uložené záznamy o podobných situacích v minulosti, kdy nám šlo o život, ale nehodnotí už, zda-li jsme se přitom účinně bránili nebo ne.

Ať se na to dívám z jakéhokoli úhlu, regresní terapie je duchovní metodou a očistou. Jejím cílem je tedy na základě konkrétního problému jít regresně zpět k situaci, ve které je obsažena psychická a fyzická bolest, a tu opakovaně procházet, dokud se nám do vědomí nevybaví všechny podrobnosti dané situace. Zdá se to hodně abstraktní a odtažité ? Není tomu tak, i malá fyzická bolest např. kolena vede k daleko vážnějším událostem v minulosti, které dřímají v podvědomí. Když pak tyto události projdeme, bolest , ať už se tomu divíme nebo ne, zmizí.

Nemusíme mít z regresí strach, protože pocity, které při ní eventuálně můžeme pociťovat, nepřekračují hranice běžných mírných tlaků, píchání a při dobrém vedení lze i tyto regulovat.

Takto se dá postupovat v zásadě při jakémkoli fyzickém, emočním či psychickém problému. Podmínkou je naše duševní připravenost konfrontovat nepříjemné věci a je-li člověk k sobě upřímný, má napůl vyhráno. Někdy se dozvíme i informace, které bolí a potřebujeme nějaký čas na jejich zpracování a přijetí. To je však součástí duchovního vývoje a postupu.

Aby to však nevypadalo, že se při regresích „bahníme“ jen ve zraněních, nehodách, smrtích apod . – vždy se také snažíme navázat kontakt s duchovními rádci, s anděly a především se Světlem .

Dobře provedené regresní sezení je energeticky náročné jak pro terapeuta, který musí po cca 3-4 hodiny plně soustředit svou pozornost na klienta a řídit sezení s cílem, aby došlo k tzv. abreakci, tj. k uvolnění se od potíží, tak i pro klienta. Abreakce má i své fyzické i psychické projevy, časté zívání je jedním z nich, po dobře provedené regresi může být klient unavený, ale má i pocity uvolnění, lehkosti , eventuálně radosti, nepříjemné fyzické projevy, které se objevovaly v průběhu regrese, mizí. Sezení má i duchovní rozměr, dochází k poznání či prozření . Sezení může být ve výjimečných případech i delší, byla jsem svědkem i sedmihodinového sezení. Vypadá to dlouho, ale subjektivní vnímání času klienta je při regresi jiné než u terapeuta, klient má obecně pocit, že sezení trvá o dost kratší dobu než je tomu ve skutečnosti. Obecně však délka sezení nepřekračuje 3-4 hodiny.

Přivtělené duše – jsou dle mého soudu nedílnou součástí regresní terapie. Trvalo mi dost dlouho, než jsem věci kolem přivtělených duší přijala prostě tak, jak jsou a jak se jeví a přestala teoretizovat, o čem to asi je. V praxi teď odvádím do Světla při sezení všechny přivtělené duše, které jsou v daném čase připraveny odejít a klient je hodlá pustit. Po odchodu duší, jejichž počet není ničím omezen, prostě se meze nekladou, mohou jich být tisíce nebo milión,nebo jen pět, je vidět na klientovi okamžitá změna, v obličeji uvolnění a projasnění, někdy bývá až euforická reakce. Byla jsem svědkem asi pětiminutového záchvatu smíchu po odchodu velkého počtu duší, dle čehož soudím, že nést na bedrech celou armádu je přece jen „kříž“ a člověk se logicky raduje, že se takového břemene zbavil.

Pokud Váš blízký člověk trpí nějakou formou psychózy, lze s ním regresně pracovat na dálku přes zástupné médium (tj. někoho, kdo si přeje nemocnému pomoci, umí si dobře vybavovat události v regresi, je schopen se na dotyčného napojit a procházet jeho minulost, která vedla k současnému stavu. ) Zkušenost však praví, že dotyčnému lze v daný čas pomoci do určité míry, médium samo pocítí při práci, že „dnes už to dál jaksi nejde“. Při dlouhodobější práci však výsledky jsou, ale věci jsou informačně i emocionálně náročné.

Co můžeme regresní terapií řešit :

číst více

Psychické potíže různého typu, tj. strachy, fobie, pocity pronásledování, obsesivní chování, poruchy příjmu potravy, různé typy závislostí, potíže s osvojováním si cizích jazyků, u dětí hyperaktivitu, neklid, neposlušnost, agresivitu nebo nadměrnou plachost, stydlivost, poruchy učení.

S tím souvisí i emoční potíže, výkyvy nálad, deprese

Jakékoli fyzické bolesti, tlaky apod , také rovněž následky autonehod, traumat, ztráty milovaných osob

Součástí terapie při smrti blízkého člověka je komunikace se zemřelým, jelikož tento v drtivé většině případů zůstává na zemské rovině a hledá komunikační spojení s blízkými, může dávat různě o sobě vědět prostřednictvím snů nebo i materiálnějších projevů. Často z této komunikace pro pozůstalého vyplývá nějaký úkol nebo jiné životní nasměrování, ale i pochopení těžkého osudu, pak nastupuje větší smíření, naděje, člověk i nachází další smysl života.

Vztahové a partnerské problémy

Regresní terapie se výborně doplňuje s homeopatií.

Regrese lze vést v určitých případech i na dálku přes Skype, zejména v případech klientovy větší vzdálenosti nebo jiných omezení, které mu zabraňují se dostavit na sezení

Při jakémkoli ať již homeopatickém nebo regresním sezení s dospělými hledáme vždy duchovní rozměr problému.